Tekenmoment samenwerkingsovereenkomst SHP Vastbouw en Mooi Morra

Afgelopen week is officieel de samenwerkingsovereenkomst tussen SHP Vastbouw en Mooi Morra getekend door beide partijen.

De 15 levensloopbestendige woningen van het project "Mooi Morra" zijn vanaf oktober jl. in de verkoop.